FAQ

Als u het antwoord op uw vraag hier niet heeft gevonden, schrijf dan, we zullen proberen te antwoorden!

Om contact met ons op te nemen via bovenstaand formulier – vul de gegevens in die in het formulier zijn aangegeven.

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar als u deze niet verstrekt, wordt er via deze methode geen bericht naar ons verzonden.

De beheerder van persoonsgegevens is PCC Prodex Sp.
z o.o. met maatschappelijke zetel in Brzeg Dolny (Sienkiewicza str. 4, 56-120 Brzeg Dolny).
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail: odo.prodex@pcc.eu.

Wij verwerken uw gegevens om met u te communiceren en te reageren op uw bericht.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is het legitieme belang van de beheerder van gegevens of een derde (contact met u, onze of onze partners voor marketingdoeleinden, waaronder die van
PCC Groep
waarvan u kunt weigeren in te stemmen), of op uw verzoek actie te ondernemen, alvorens contracten af te sluiten – afhankelijk van de inhoud van uw bericht.

In principe verwerken wij uw gegevens tot het einde van onze communicatie met u of totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij de wet ons verplicht deze gegevens langer te verwerken of tenzij wij ze langer bewaren voor mogelijke vorderingen, gedurende de door de wet bepaalde verjaringstermijn, met name het Burgerlijk Wetboek.

U heeft ten allen tijde het recht om:

– bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

– toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, met inbegrip van het aanvragen van kopieën daarvan;

– te verzoeken om rectificatie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw gegevens;

– uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan een andere beheerder (tenzij de grondslag voor de gegevensverwerking het legitieme belang van de beheerder is);

– een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

De ontvangers van uw gegevens kunnen bedrijven zijn die ons ondersteunen bij de communicatie met u en ons helpen de winkel te runnen, externe adviesbureaus (waaronder juridische, marketing- en boekhoudbedrijven) of externe IT-specialisten, waaronder entiteiten van PCC Groep.

Meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.