Hoe lang blijven de parameters behouden?

Vanaf 1 november 2014 is de geharmoniseerde norm EN 14315-1 een verplichte technische specificatie voor het gebruik van sproeischuim, en de enige aanvaardbare markering is een etiket met het CE-merkteken met de opgegeven reeks schuimeigenschappen (overeenkomstig bovengenoemde norm).

Alleen tests die zijn uitgevoerd door aangemelde onderzoek- en certificeringsinstellingen (bv. het Poolse instituut voor bouwonderzoek) vormen de basis voor de afgifte van een prestatieverklaring, en de verpakking bevat relevante etiketten met onder meer,

de CE-markering.
Op basis van bovenstaande norm kan worden geconcludeerd dat correct toegepast schuim de volgende waarden behoudt:

– de aangegeven lambda-waarde

– wateropname

– compressiesterkte

– reactie op vuur

Producten die zijn getest en geëtiketteerd volgens EN 14315-1 houden rekening met een 25 jaar lang verouderingsproces en garanderen dat de parameters gedurende deze periode ongewijzigd blijven.

Als u het antwoord op uw vraag hier niet heeft gevonden, schrijf dan, we zullen proberen te antwoorden!