Neem contact op!

Schrijf ons een bericht, we proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

*- verplichte velden

Om contact met ons op te nemen via bovenstaand formulier – vul de gegevens in die in het formulier worden vermeld.
Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet, wordt er via deze methode geen bericht naar ons verzonden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is PCC Prodex Sp. z o.o. met statutaire zetel in Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Neem voor informatie over persoonlijke gegevens contact met ons op via e-mail: odo.prodex@pcc.eu.

Wij verwerken uw gegevens om met u te communiceren en te reageren op uw bericht.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder of een derde (contact met u, onze marketingdoeleinden of die van onze partners, waaronder die van PCC Groepdie u kunt weigeren), of het nemen van actie op uw verzoek, voordat u een contract afsluit – afhankelijk van de inhoud van uw bericht.

In de regel verwerken we uw gegevens tot het einde van onze communicatie met u of totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij de wet ons verplicht deze gegevens langer te verwerken of tenzij we ze langer bewaren in geval van mogelijke claims, gedurende de verjaringstermijn die is vastgelegd in de wet, in het bijzonder in het Burgerlijk Wetboek.

Op elk moment heb je het recht om:

– bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

– toegang tot uw persoonlijke gegevens, inclusief het aanvragen van kopieën;

– verzoeken om rectificatie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw gegevens;

– uw persoonsgegevens overdragen, bijvoorbeeld aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (tenzij de grondslag voor de gegevensverwerking het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke is);

– een klacht indienen bij de voorzitter van het Bureau bescherming persoonsgegevens.

De ontvangers van uw gegevens kunnen bedrijven zijn die ons ondersteunen bij de communicatie met u en die ons helpen bij het runnen van de winkel, externe adviesbureaus (waaronder juridische, marketing- en boekhoudbedrijven) of externe IT-specialisten, waaronder entiteiten van PCC Group.

U kunt meer te weten komen over hoe wij uw gegevens verwerken in ons Privacybeleid.

Onze contactgegevens

PCC Ekoprodur®
Ierland

Modbuild Ltd.
Kilmead Bedrijvencentrum,
Kilmead,
Co Kildare,
R14YR68